Internet als ontmoetingsplaats

Vanaf de introductie van Internet ben ik enthousiast over de mogelijkheden om ideeën uit te wisselen met mensen die je daarvoor nooit zou hebben bereikt.

Ik hou van relativeren en geloof in de kracht van jezelf kwetsbaar opstellen, maar realiseer mij dat velen daardoor op afstand blijven. Dat is een krachtenveld en krachtenspel van aantrekken en afstoten.

Ik vind het leuk om de tijdgeest te volgen, maar terwijl ik in 2001 samen met iemand een toekomstprijs won, heb ik geen pretentie om in deze tijd van snelle veranderingen blijvende trends te voorspellen. Ik schrijf liever over de kwaliteit die elke keer opnieuw kan worden bepaald.
Ik ben meer van de inhoud op het Internet dan van de vorm en techniek. Ik gebruik "u" en "je" door elkaar en deel af en toe een frivoliteit. Ik streef naar evenwaardigheid.

Voor mij is Internet een zakelijke en persoonlijke ontmoetingsplaats. Ik bied gratis vele honderden geschreven columns en artikelen aan ter kennismaking. Wie brood ziet in het inzetten van mijn ervaring is welkom.
Ik werk graag met anderen aan een leukere samenleving. Transparantie over wat ik denk is daarbij een vloek en een zegen. De neerslag daarvan in teksten bevordert dat ik gelijkgestemden bereik en dat anderen, die het niet kunnen of willen volgen, afstand houden, daar kan ik mee leven.

Ik ben afgestudeerd als Persoonlijkheidspsycholoog. Ik zit niet op Linked-In, mijn curriculum vitae is hier te lezen. Ik heb diverse sites over een duurzamere en diervriendelijkere levensstijl, over psychologie en spiritualiteit. De inhoud van deze sites is met elkaar in samenhang en in deze laatste link wordt dat uitgelegd.