Internet als ontmoetingsplaats

Vanaf de introductie van Internet ben ik enthousiast over de mogelijkheden om ideeën uit te wisselen met mensen die je daarvoor nooit zou hebben bereikt.

Voor mij is Internet een zakelijke en persoonlijke ontmoetingsplaats. Ik bied vele honderden geschreven columns en artikelen aan. Het uitgangspunt is tweeledig: het zinvol en tegelijk ongrijpbaar zijn van (de verbinding tussen) vrijheid en liefde.
Ik werk graag met anderen aan een leukere samenleving. Transparantie over wat ik denk en overal de nuance zien is daarbij een vloek en een zegen. De neerslag daarvan in teksten bevordert dat ik naar evenwaardigheid strevenden en gelijkgestemden bereik en dat anderen, die het niet kunnen of willen volgen, afstand houden. Daar kan ik mee leven.

Ik ben afgestudeerd als Persoonlijkheidspsycholoog. Ik zit niet op Linked-In, mijn curriculum vitae is hier te lezen. Ik heb diverse sites over een duurzamere en diervriendelijkere levensstijl, over psychologie en spiritualiteit. De inhoud van deze sites is met elkaar in samenhang en in deze laatste link wordt dat uitgelegd.